Home

Stichting Speciaal Onderwijs Leiden biedt speciaal onderwijs, diagnostiek, advies, consultatie en begeleiding ten behoeve van leerlingen van 3 tot 20 jaar. Het doel is dat de leerlingen op een plek in de maatschappij komen waar zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren, met zelfvertrouwen in het leven staan en zich de baas voelen over zichzelf.

Teike Jacobs, SO
Marieke Ouwerkerk, moeder

Leona Pompe, SO
Babette van Teylingen, leerkracht

Isabel van der Ham, VSO

Kim Nieuwenhuis , SO

Emma van der Meel(l), SO
Rebecca Mooij(r), SO
Petra Oudshoorn, klassenassistent

Nemeth Tavlibiyik, VSO
Margriet de jong, stagebegeleider

De Duinpieper/Het Duin/De Oeverpieper (V)SO scholen voor ZML

Piet Vink(l), SO
Jack Ouwehand(r), SO
Karin Dierikx, leerkracht

Roy de Haar, VSO
Esther van den Berg, Onderwijsassistent

Erik van de Zwet
Anne de Wit, leerkracht

Voor alle leerlingen geldt dat zij worden uitgedaagd te presteren in overeenstemming met hun mogelijkheden en daartoe het benodigde doorzettingsvermogen ontwikkelen. Uitgegaan wordt van de mogelijkheden van de leerlingen, niet van de beperkingen die zijn/haar handicap met zich meebrengt. SSOL werkt intensief samen met ouders en andere instellingen onder andere met de coöperatie Ambulante Educatieve Dienst in Leiderdorp.