Fusierapport verschenen, voorlopig akkoord bereikt.

Fusierapport verschenen, voorlopig akkoord bereikt

Het fusierapport van Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. (SSOL e.o.) en stichting RESPONZ verscheen op 6 december 2017. Hoofdmoot in dit rapport is dat de bestuurders met de fusie onderwijskundig sterker en organisatorisch slimmer willen zijn en extern meer slagkracht hebben. Drie keer geldt het motto ‘Beter samen’, telkens met de leerling als startpunt van het  denkproces. We startten met dit fusierapport na het ondertekenen van de intentieverklaring op 10 juli 2017. In de tussenliggende periode zijn er werksessies geweest met vele betrokkenen. Ook zijn informatiebulletins Beter Samen uitgegeven. Verder hebben we zes bijeenkomsten onder het motto ‘Samen happen, samen snappen’ georganiseerd, waarbij de bestuurders zo’n 200 medewerkers hebben ontmoet. Het fusierapport brengt onderwerpen in beeld die nodig zijn voor een voorgenomen besluit over de bestuurlijke fusie. Het is op 6 december ook ter instemming aangeboden aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en ter goedkeuring aan de interne toezichthouders. De fusie vindt uiteindelijk pas doorgang als ook de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap deze goedkeurt. Lees hier Doc Fusierapport RESPONZ-SSOL def 6 12 2017  het fusierapport.