Home

Stichting Speciaal Onderwijs Leiden biedt speciaal onderwijs, diagnostiek, advies, consultatie en begeleiding ten behoeve van leerlingen van 3 tot 20 jaar. Het doel is dat de leerlingen op een plek in de maatschappij komen waar zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren, met zelfvertrouwen in het leven staan en zich de baas voelen over zichzelf.

De Korte Vlietschool speciaal onderwijs aan de Shubertlaan in Leiden

Teike Jacobs, SO
Marieke Ouwerkerk, moeder

De Korte Vlietschool speciaal onderwijs aan de Shubertlaan in Leiden

Leona Pompe, SO
Babette van Teylingen, leerkracht

Speciaal Onderwijs Leiden stageplaats voor Isabelle bij Deksels

Isabel van der Ham, VSO

Speciaal Onderwijs Leiden  De Thermiek Blauwevogelweg

Kim Nieuwenhuis , SO

Speciaal Onderwijs Leiden  De Thermiek Blauwevogelweg

Emma van der Meel(l), SO
Rebecca Mooij(r), SO
Petra Oudshoorn, klassenassistent

Dagbesteding van Nemeth bij Gading Leiderdorp

Nemeth Tavlibiyik, VSO
Margriet de jong, stagebegeleider

De Duinpieper/Het Duin/De Oeverpieper (V)SO scholen voor ZML

De Duinpieper speciaal onderwijs

Piet Vink(l), SO
Jack Ouwehand(r), SO
Karin Dierikx, leerkracht

De Duinpieper Speciaal Voortgezet Onderwijs in Noordwijk

Roy de Haar, VSO
Esther van den Berg, Onderwijsassistent

De Duinpieper speciaal onderwijs aan de Uitval in Noordwijk

Erik van de Zwet
Anne de Wit, leerkracht

Voor alle leerlingen geldt dat zij worden uitgedaagd te presteren in overeenstemming met hun mogelijkheden en daartoe het benodigde doorzettingsvermogen ontwikkelen. Uitgegaan wordt van de mogelijkheden van de leerlingen, niet van de beperkingen die zijn/haar handicap met zich meebrengt. SSOL werkt intensief samen met ouders en andere instellingen onder andere met de coöperatie Ambulante Educatieve Dienst in Leiden.